Aktualności

Trzech diakonów przyjmie święcenia kapłańskie

Święcenia prezbiteratu odbędą się w niedzielę 16 maja w Głogówku i w sobotę 22 maja w Opolu. Z tej okazji biskup opolski skierował do diecezjan odezwę.

Wniedzielę 16 maja w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Głogówku święcenia prezbiteratu przyjmie diakon Dariusz Karbowski z parafii św. Anny w Grabowie Kościerskim w diecezji pelplińskiej, który jest absolwentem Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Kapłaństwa w Krakowie.

Natomiast w sobotę 22 maja w katedrze opolskiej wyświęceni zostaną diakoni Michał Banaś z parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach oraz Daniel Chudala z parafii św. Michała Archanioła w Rozmierzy ? absolwenci Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.

Biskup opolski Andrzej Czaja skierował do diecezjan odezwę w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi, która w kościołach będzie odczytywana w niedzielę 9 maja.

"Patron wszystkich kapłanów św. Jan Maria Vianney często powtarzał, że kapłaństwo to miłość Najświętszego Serca Jezusowego, a dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia. Zasadniczym bowiem zadaniem kapłana jest realizowanie przykazania miłości Boga wobec wiernych, którzy są powierzeni jego duszpasterskiej pieczy" - napisał biskup opolski.

Ordynariusz prosi o modlitwę za kapłanów. "Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno jest sprostać zadaniu bycia reprezentantem Chrystusa i Kościoła na miarę Boskiego Pasterza, posługiwać z wrażliwością na wzór Boskiego Serca. Ludzkie siły nie wystarczą, bardzo potrzeba Bożego wsparcia i ciągłego upraszania Bożej pomocy. Dlatego wielkim zadaniem nas wszystkich, całej wspólnoty wiernych, jest nieustająca modlitwa o świętość życia i posługiwania kapłanów" - zaznacza bp Czaja.

Zachęca wiernych do udziału w nabożeństwach czerwcowych. "W tym roku, Drodzy Diecezjanie, gorąco Was wszystkich zachęcam do udziału w tych nabożeństwach także i z tego powodu, że chcemy się jak najlepiej przygotować do odnowienia aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Miał on miejsce 100 lat temu. Wówczas, 27 lipca 1920 roku, w obliczu wielkiego zagrożenia spowodowanego bolszewicką inwazją, biskupi polscy zebrani na Jasnej Górze poświęcili naród polski i całą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz ponownie obrali Matkę Bożą Królową Polski. 11 czerwca br., w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, biskupi polscy i wszystkie parafie ponownie dokonają takiego aktu" - zapowiada ordynariusz.

Podane za: www.gosc.pl/opolski

Oferta edukacyjna Diecezjalnego Liceum Humanistycznego i Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie.

Diecezjalne Liceum Humanistyczne i Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie rozpoczęły rekrutację na rok szkolny 2021/2022. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

Oferta edukacyjna Diecezjalnego Liceum Humanistycznego i Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie

Diecezjalne Liceum Humanistyczne i Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie rozpoczęły rekrutację na rok szkolny 2021/2022. 

Żal Doskonały

 

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450).

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że ?żal doskonały?, określany jako ?żal z miłości?, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal ?odpuszcza grzechy powszednie? i ?przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe? (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie.

Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

         Przebieg:

 • Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły: ?W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen?.
 • Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego ? jeśli możliwe ? w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: ?Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony?.

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

 • Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

          

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu

 • Następuje rachunek sumienia ? w ciszy

(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

 

 • WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO ? jeśli możliwe ? w postawie stojącej lub klęczącej.
 • Chwila ciszy
 • Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia
  i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem

i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo 

wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze

dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia

i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 

 • Prośby

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

 

 • Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz?

 

 • Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (?).

Podczas wymawiania poniższych słów od ?Chwała Ojcu??
można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen