Aktualności

Odwiedziny duszpasterskie 2022/2023

Po trzech latach wracamy do tradycyjnej "kolędy". Od 27 grudnia do 22 stycznia ksiądz z ministrantami odwiedzać będzie nasze domy, aby prosić o Boże błogosławieństwo i żywą wiarę. Spotkanie z duszpasterzem to także okazja do rozmowy i budowania więzi. 

 

Harmonogram spotkań kolędowych:

 

Wtorek 27 grudnia                      ul. Sławicka 27, 25, 54, 23, 52c, 52b, 52, 21, 46, 21a, 19a

Środa 28 grudnia                        ul. Sławicka 44, 19, 42, 40, 36, 34, 32, 30, 26, 24a, 24, 22

Czwartek 29 grudnia                   ul. Sławicka 20, 13, 18, 16, 11, 12, 10, 9, 7, 6, 3, 1, 2a

Piątek 30 grudnia                       ul. Rajska

Poniedziałek 2 stycznia               ul. Urocza, ul. Strażacka od 1 do 5

Wtorek 3 stycznia                       ul. Strażacka od 6 do 19

Środa 4 stycznia                         ul. Strażacka od 21 do 29

Czwartek 5 stycznia                    ul. Szczęśliwa od końca do 17

Piątek 6 stycznia (od 14:00)        ul. Szczęśliwa od 14G do 8

Poniedziałek 9 stycznia               ul. Szczęśliwa 13, 9 i kolejne numery parzyste malejąco

Wtorek 10 stycznia                     ul. Sławna (od końca)

Środa 11 stycznia                       ul. Nadodrzańska

Czwartek 12 stycznia                  ul. Piękna

Piątek 13 stycznia                       ul. Księżycowa

Sobota 14 stycznia                      ul. Partyzancka 101-109 i ul. Opolska od 1 do 7 (nieparzyste)

Poniedziałek 16 stycznia              ul. Opolska od 2 do 10 (parzyste)

Wtorek 17 stycznia                     ul. Opolska od 12 do 12G

Środa 18 stycznia                        ul. Opolska od 16 do klasztoru sióstr

Czwartek 19 stycznia                   ul. Opolska od 9 do 23 (nieparzyste)

Piątek 20 stycznia                        ul. Opolska od 27 do 33 (nieparzyste)

Sobota 21 stycznia                       ul. Opolska od 34 do końca

Niedziela 22 stycznia                    kolęda dodatkowa

 

 

* Od poniedziałku do piątku kolęda zaczyna się o godz. 16:00, w soboty o 14:00

Zgodnie ze zwyczajem, w naszej diecezji nie składamy ofiar pieniężnych dla księdza i ministrantów w trakcie kolędy. Ministrantów można obdarować owocami i słodyczami. Po zakończeniu kolędy, dobrowolną ofiarę złożyć będzie można 22 stycznia w ramach niedzieli kolędowej.

Spowiedź przedświąteczna

Jezus czeka na Ciebie w sakramencie pokuty i pojednania. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem odbywać się będzie w naszym kościele według następującego porządku:

 

Poniedziałek 19 grudnia                od 17:15 do 17:55

 

Wtorek 20 grudnia                         od 17:15 do 17:55

 

Środa 21 grudnia                            od 17:00 do 17:55

 

Czwartek 22 grudnia                     od 8:00 do 9:00 (dyżur pełnić będzie ks. Tadeusz Słocki)

od 17:00 do 17:45

od 19:00 do 21:00 (od 19:00 do 20:00 ks. Radek Radziwoń, a od 20:00 ks. Andrzej Ochman)

 

Piątek 23 grudnia                           od 17:00 do 17:55

od 19:00 do 21:00 (od 20:00 do 21:00 ks. Paweł Chyla)

 

Sobota 24 grudnia                          od 7:30 do 7:55 i od 8:40 do 9:15

Miesiąc Różańca

W październiku nasze myśli wędrują w stronę Maryi i najważniejszych chwil, które przeżywała z Jezusem. W naszej parafii nabożeństwa różańcowe odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 17:30, w soboty o 7:30 i w niedziele o 15:30. Zapraszamy!

Nowy biskup pomocniczy

Nuncjatura Apostolska w Polsce 29 października 2022 r. w południe poinformowała, że papież Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi na terenie dzisiejszej Turcji.

Ks. Waldemar Musioł jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, rektorem Bractwa Świętego Józefa, moderatorem etapu diecezjalnego Synodu Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia uczestnictwo i misja” oraz sekretarzem Komisji Duszpasterstwa KEP.

Ksiądz Waldemar Musioł, pochodzący z parafii św. Floriana w Żywocicach, urodził się 10 listopada 1976 r. w Krapkowicach. Jest jedynym synem Jana i Marii zd. Przywara. Edukację rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej w Żywocicach (1983–1991), którą kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a następnie w Opolu, podejmując jednocześnie studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył je w roku 2001, uzyskując magisterium z teologii. Praktykę diakońską przed święceniami odbył w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze opolskiej 2 czerwca 2001 r. z rąk ówczesnego biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Posługę wikariusza podjął w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie (2001–2005) oraz bł. Czesława w Opolu (2005–2006). W tym samym czasie kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2005 r. uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej.

W sierpniu 2006 r. rozpoczął pracę w Kurii Diecezjalnej w Opolu, najpierw jako referent w Wydziale Duszpasterskim, a następnie od stycznia 2009 r. jako dyrektor tego wydziału.

Równocześnie podejmował różnorodne posługi duszpasterskie w parafiach, głosząc kazania, rekolekcje i misje święte, wspierając i zastępując kapłanów. Duszpasterską opieką otaczał mieszkanki Domu Samotnej Matki w Opolu-Grudzicach. W latach 2008–2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, gdzie posługiwał m.in. opolskiemu środowisku mniejszości niemieckiej. Od października 2012 r. jest pierwszym rektorem diecezjalnego Bractwa Świętego Józefa. Od czerwca do sierpnia 2017 r. był administratorem parafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu.

Należy do licznych gremiów diecezjalnych, m.in. od 2006 r. jest członkiem Diecezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych, od 2010 r. należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, od roku 2016 jest członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, a od 2020 r. wchodzi w skład Diecezjalnej Komisji ds. Ekonomicznych Parafii. Ponadto, od października 2021 r. jest głównym moderatorem etapu diecezjalnego ogłoszonego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Od listopada 2021 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Biskup Nominat przyjmie święcenia w sobotę 10 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

Nowy rok szkolny i formacyjny

Na horyzoncie wrzesień, a więc startujemy z nowym rokiem szkolnym. W czwartek 1 września w trakcie Mszy świętej o godz. 18:00 prosić będziemy o błogosławieństwo i światło Ducha Świętego, a potem rytm codzienności. Dzieci i młodzież kolekcjonować będą obecności na poszczególnych lekcjach. Wydaje się, że nic tak nie cieszy rodziców i nauczycieli, niż pociechy uczestniczące bez przeszkód w zajęciach w szkole. W rytmie roku szkolnego przeżywamy także w parafii rok formacyjny. Nie chodzi w nim o kolekcjonowanie jak największej liczby obecności na poszczególnych spotkaniach, bo przecież we wszystkich nie da się uczestniczyć. Dobrze wybrać jakąś przestrzeń, która odpowiada potrzebom duchowym i zdecydować się na obecność na Mateczniku, albo spotkaniu biblijnym, albo Senioracie, albo Mszy szkolnej, albo spotkaniu dla młodzieży (które, jak dobrze pójdzie, wystartują na jesień), albo na spotkaniach otwartych wspólnoty Dawid albo spotkaniu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, albo na spotkaniu Dzieci Maryi lub ministrantów.

Nasza obecność na Mszy i spotkaniu formacyjnym to piękny krok w stronę Boga. Pewnie nie pierwszy, bo już sama myśl, czy się wybrać i podejmowanie decyzji to też konkretne duchowe kroki. Jednak oprócz naszej obecności, niesamowicie ważna, w sumie najważniejsza jest obecność Jezusa. On żyje i pragnie dawać nam nadzieję, pokój, uzdrowienie i zbawienie. On zdecydował się zostać wśród nas w Najświętszym Sakramencie. W nowym roku formacyjnym będziemy mieli więcej okazji do spotkania z Nim w czasie adoracji w ciszy: w niedzielę po południu przed nieszporami, w soboty od godz. 17:15 (od drugiej soboty września) i w I piątki miesiąca.

Chrześcijaństwo, zanim stanie się czymś do zrobienia, jest przede wszystkim Kimś do pokochania.