Aktualności

Kurs Alpha

Zastanawiasz się nad sensem życia? Intryguje Cię kwestia istnienia Boga? Szukasz motywacji do modlitwy?

Przyjdź na Kurs Alpa, który przez dziesięć kolejnych wtorkowych wieczorów odbywać się będzie w salkach naszej parafii (przy ul. Szczęśliwej 2a).

Pierwsze spotkanie 26 września o godz. 19:15.

Zapraszamy!

Odezwa Biskupa Opolskiego w związku z święceniami kapłańskimi

 

Drodzy Diecezjanie, w dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, gdy radujemy się perspektywą otwartego dla nas nieba, chcę zapowiedzieć tegoroczne święcenia prezbiteratu. To ważne wydarzenie w życiu naszego Kościoła, które napełnia serca radością i wdzięcznością Bogu. Będzie mieć miejsce w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, czyli w najbliższą sobotę, 27 maja br. W tym dniu następujących ośmiu diakonów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zostanie ustanowionych kapłanami diecezji opolskiej:

 1. Daniel BUBIK z parafii Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie,
 2. Denis GACH z parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy,
 3. Patryk KONTNY z parafii św. Marii Magdaleny w Racławiczkach,
 4. Paweł KUCHTA z parafii św. Michała Archanioła w Prudniku,
 5. Marcin KUJAWA z parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy,
 6. Krystian NOWAK z parafii Nawiedzenia NMP w Łowkowicach,
 7.  Krzysztof RENCHEN z parafii Bożego Ciała w Oleśnie,
 8.  Marcin ZALEWSKI z parafii bł. Czesława w Opolu.

Żaden z nich nie stanąłby przy ołtarzu, gdyby Pan Jezus ich nie powołał, ale także bez podjęcia trudu formacji i aprobaty Kościoła. U podstaw wszystkiego była zaś wiara, którą ich Bóg obdarzył i której rozwój dokonywał się w klimacie dobrego świadectwa wiary rodzinnego domu i parafii. Za ten istotny wkład w ich duchowy rozwój serdecznie dziękuję rodzicom i rodzeństwu oraz duszpasterzom i wiernym wymienionych parafii.

Temat wiary jest też obecny w dzisiejszej liturgii słowa. W drugim czytaniu św. Paweł daje do zrozumienia, że bez wiary nie sposób poznać Jezusa i żyć Jego Ewangelią. Niezbędne są „światłe oczy serca”, abyśmy widzieli „czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących”. Mieli tego świadomość nasi przodkowie i dlatego bardzo dbali o przekaz wiary z pokolenia na pokolenie. Mocna wiara w ich sercach pozwalała żyć kolejnym pokoleniom po Bożemu, mimo ciągłych przemian społecznych i kulturowych, a nawet licznych na Śląsku przeobrażeń politycznych.

Zwrócił na to uwagę św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki na Górę Świętej Anny. W tym roku przypada 40. rocznica tego wydarzenia i dokonanej wówczas koronacji obrazu Matki Boskiej Opolskiej. Podczas nieszporów 21 czerwca 1983 roku Ojciec Święty mówił do wielkiej rzeszy zgromadzonych: „Przekazujcie sobie wzajemnie, z pokolenia na pokolenie, wraz z modlitwą, całe duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego. Jako dzisiejszy pielgrzym na Górę Świętej Anny, a zarazem pierwszy papież, którego wydała ziemia polska, pragnę potwierdzić to dziedzictwo i umocnić je. Przetrwało ono tutaj przez tyle pokoleń. Niech trwa nadal. Niech w zasięgu promieniowania Góry Świętej Anny rozwija się to wszystko, co ma swój początek w Odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. To, co w duszach naszych zaszczepia sakrament chrztu, a umacnia bierzmowanie. To, co się stale odnawia przez pokutę – a sakramentalną pełnię znajduje w Eucharystii”.

W ten sposób Lud Boży Śląska Opolskiego otrzymał od Chrystusowego Namiestnika jasne wskazanie drogi na przyszłość, można powiedzieć ponadczasowe. Choć bowiem od tamtego czasu minęły już dwa pokolenia, papieskie pouczenie jest ciągle aktualne, a w dzisiejszym kontekście dominacji konsumpcyjnego stylu życia, skupienia uwagi na tym, co materialne i cielesne, kryzysu wiary i rozwoju laicyzacji, jeszcze zyskuje na znaczeniu.

Rzecz jasna, pielęgnowanie chrześcijańskiego dziedzictwa wiary było zawsze trudne. Dziś to zadanie wydaje się być niewykonalne, gdy w otaczającym nas świecie obserwujemy rozwój coraz bardziej niepokojących tendencji i zjawisk, a także coraz większe zobojętnienie wielu chrześcijańskich serc i rodzin na to, co Boże i święte. To są fakty, które bardzo gorzko owocują, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Nie możemy jednak dać się zwyciężyć, ulec lękowi, zniechęceniu i beznadziei. Przecież dana nam jest obietnica: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) oparta na zapewnieniach: „Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33), „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18). Jest też obietnica dotycząca Kościoła, że bramy piekielne go nie przemogą (por. Mt 16,18).

Dlatego musimy obudzić w naszych sercach i rodzinach, we wspólnotach parafialnych najgłębsze pokłady wiary w Jezusa i Jego Kościół; ożywić świadomość dysponowania wielką mocą Bożego Ducha. Sprzyja temu aktualny czas nowenny do Ducha Świętego. Potrzeba jednak więcej trwać przed Panem i wołać o pomoc. W trybie pilnym, trzeba też lepiej ukierunkować i uporządkować nasze życie duchowe, rodzinne i funkcjonowanie parafii, aby nie brakowało pośród nas dojrzałego świadectwa wiary. Przekazywanie jej dzieciom i młodzieży trzeba uznać za priorytet w naszej codzienności. Pan Jezus wyraźnie się o to upomina: „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,20).

Drodzy Diecezjanie, wiem, że wielu z Was modli się za swoich duszpasterzy i za całe prezbiterium Kościoła opolskiego. W tych dniach jest też wiele modlitwy w mojej intencji, zwłaszcza o zdrowie dla mnie. Z całego serca bardzo Wam wszystkim dziękuję. Ta modlitwa już skutkuje. Owocem jest łaska pokoju w moim sercu, a innych owoców będzie jeszcze wiele, także w Waszym życiu. Ufna modlitwa razem z innymi jest bowiem zawsze skuteczna, oczywiście zgodnie z wolą Bożą. Pamiętamy, jak wspólna modlitwa pierwszej gminy w Jerozolimie sprawiła, że zadrżała ziemia, na której byli zgromadzeni, a Piotra wyprowadził Anioł z więzienia. Podobnie Jana Pawła II śmiertelnie zranionego wyprowadził Bóg ze szpitala i przywrócił do posługi na wiele lat.

Wraz z wychowawcami seminaryjnymi dziękuję wszystkim za modlitwę w intencji naszego seminarium duchownego, za kleryków. Niestety, mamy ich coraz mniej. Aktualnie 27 i to dla dwóch diecezji. Naszych jest 17, a z nich tylko jeden przyjął ostatnio święcenia diakonatu. To znaczy, że za rok nie będę miał kogo posłać na niwę Pańską. Wzrośnie deficyt kapłanów, i już w tym roku nie zdołam obsadzić personalnie wszystkich parafii. Dlatego 8 wspólnot parafialnych zostanie połączonych z innymi, a wierni będą musieli się dzielić jednym proboszczem. Trzeba się więc jeszcze więcej modlić o kapłanów, a także za kapłanów o potrzebne siły i wierne ich trwanie przy Panu. Nie możemy też ustawać w modlitwie za młode pokolenie, o żywą wiarę w ich sercach, by nie żyli bez Jezusa.

Młodym ludziom trzeba jednak także świadków wiary, dojrzałego świadectwa życia chrześcijańskiego w rodzinie, w parafii, by mogli w swoim środowisku życia doświadczyć obecności Jezusa i Jemu powierzyć swoje życie. Dlatego w trybie pilnym musimy podjąć trud odnowy duchowej. Nasze rodziny i parafie muszą się stać środowiskami żywej wiary. To jest absolutnie konieczne, aby mogły w nich wzrastać powołania do służby w Kościele i do sakramentalnego małżeństwa. Przy tym musimy uznać, że nie będzie duchowej odnowy rodzin bez wywyższenia Jezusa, bez przywrócenia Mu pierwszego miejsca w życiu. Z kolei duchowa odnowa parafii nie rozpocznie się bez uznania spraw duchowych za najważniejsze i bez roztropnego włączania w życie parafii osób świeckich odpowiednio uformowanych. Tego zaś nie dokonamy bez zmiany mentalnej zarówno duszpasterzy, jak i wiernych. Potrzeba więcej dialogu i dobrach relacji między nami, wzajemnego słuchania siebie i wspólnego rozeznawania, z uznaniem prawa proboszcza do ostatecznej decyzji. Konieczna jest też świadomość, że razem tworzymy jeden Kościół w Chrystusie, zawsze bardziej Boży, im więcej jesteśmy otwarci na Ewangelię i głos Ducha Świętego, i im lepsze jest odpowiedzialne zaangażowanie wielu wiernych, ich współpraca. Pójście w tym kierunku pozwoli przywracać Kościołowi synodalność, czyli pierwotny ład życia i działania, który krótko wyraził św. Łukasz w Dziejach Apostolskich: „jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32). Widzę tu także szansę dotarcia do młodych ludzi, skutecznego przekazania im wiary ojców, a nawet obudzenia w nich na nowo wiary w Kościół. Dlatego nieustanną modlitwę za młode pokolenie i o powołania powinniśmy dopełniać wyrazistym świadectwem wiary, podejmując trud odnowy duchowej, o co bardzo Was wszystkich proszę.

Wszystkich też zapraszam na Koncert Uwielbienia w wieczór uroczystości Bożego Ciała, 8 czerwca br., o godz. 19.00. Podobnie jak przed rokiem, zapraszam do Groty Lurdzkiej na Górze Świętej Anny, zwłaszcza rodziców z dziećmi i młodzież.

W czasie tegorocznej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny będziemy chcieli dziękować Bogu za pontyfikat i bogate dziedzictwo myśli i świadectwa św. Jana Pawła II, z którego nasz Kościół mógł tak szczególnie zaczerpnąć 40 lat temu. Obchody rozpoczną się w sobotę 24 czerwca br., o godz. 18.30. W niedzielę 25 czerwca, o godz. 10.00, nowy biskup gliwicki Sławomir Oder będzie przewodniczył uroczystej liturgii, z udziałem naszych biskupów i neoprezbiterów. Powierzam ich Waszej szczególnej pamięci modlitewnej. Niech Boży Duch rozwija w nas wszystkich pragnienie świętości i wspiera w dziele odnowy chrześcijańskiego życia w rodzinach i parafiach.

Z całego serca wszystkim Wam błogosławię.

 

Wasz Biskup

† Andrzej Czaja

 

Opole, 15 maja 2023 r

Pielgrzymka do Krakowa

Zapraszamy do udziału w jednodniowej pielgrzymce do Krakowa, która odbędzie się 29 kwietnia 2023 roku. Wyjedziemy ze Sławic o godz. 7.00. Autokar zawiezie nas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie czeka nas Msza św. Potem nawiedzimy Sanktuarium św. Jana Pawła II, które sąsiaduje z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Po południu przewidziano spacer po krakowskim Starym Mieście i czas wolny. 

 

CENA:

*dla grupy 32-36 os. płacących wynosi 165,00 zł;

*dla grupy 37-41 os. płacących wynosi 145,00 zł;

*dla grupy 42 os. płacących wynosi 135,00 zł

[obejmuje przejazd autokarem (opłaty drogowe, parkingi), opiekę pilota, przewodnictwo oraz podatek VAT]

 

 

Zapisy:

tel. 883 614 131 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaliczka w wysokości 100 zł. Pozostała kwota, w zależności od ostatecznej liczby uczestników, będzie płatna w autokarze.

Wolne intencje mszalne

W 2023 roku mamy jeszcze następujące wolne intencje mszalne:

 

 

5 listopada (niedziela) - godz. 16:00

9 listopada (czwartek) - godz. 9:00

16 listopada (czwartek) - godz. 9:00

18 listopada (sobota) - godz. 8:00

19 listopada (niedziela) - godz. 16:00

21 listopada (wtorek) - godz. 18:00

23 listopada (czwartek) - godz. 18:00

24 listopada (piątek) - godz. 18:00

25 listopada (sobota) - godz. 8:00

26 listopada (niedziela) - godz. 16:00

30 listopada (czwartek) - godz. 9:00

3 grudnia (niedziela) - godz. 10:30

3 grudnia (niedziela) - godz. 16:00

4 grudnia (poniedziałek) - godz. 18:00

14 grudnia (czwartek) - godz. 9:00

16 grudnia (sobota) - godz. 8:00

16 grudnia (sobota) - godz. 18:00

17 grudnia (niedziela) - godz. 16:00

22 grudnia (piątek) - godz. 18:00

24 grudnia (niedziela) - godz. 10:30

25 grudnia (Boże Narodzenie) - godz. 10:30

26 grudnia (II dzień świąt) - godz. 8:00

26 grudnia (II dzień świąt) - godz. 12:00

29 grudnia (piątek) - godz. 18:00

30 grudnia (sobota) - godz. 8:00

30 grudnia (sobota) - godz. 18:00

31 grudnia (niedziela) - godz. 8:00

31 grudnia (niedziela) - godz. 16:00

Triduum Paschalne

Tajemnica Męki i Zmartwychwstania Chrystusa stanowi centrum Dobrej Nowiny, którą Kościół, powinien głosić światu (por. KKK 571). W sposób szczególny wyraża się to w liturgii, podczas obchodów tzw. Triduum Paschalnego. Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy drugimi nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

Trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego stanowią trzy nierozłączne etapy jednego wydarzenia zbawczego - Paschy Chrystusa. Nie można oddzielić od siebie Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania. Liturgia nigdy nie czci Krzyża nie akcentując równocześnie Zmartwychwstania. Antyfona na wejście z Mszy Wieczerzy Pańskiej głosi: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Również Ojciec Święty, Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae, wskazuje na to, mówiąc, iż patrząc na "widowisko" krzyża możemy dostrzec w tym chwalebnym drzewie wypełnienie i pełne objawienie całej Ewangelii życia (EV 50).

Niezwykle bogata jest symbolika Triduum Paschalnego.

Podczas obrzędów Wielkiego Czwartku wierni gromadzą się wokół Chrystusa Pana na podobieństwo uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczą w tych samych wydarzeniach, tak samo przyjmują Ciało i Krew Pańską, tak samo, w obliczu zbliżającej się męki i śmierci krzyżowej, wysłuchują testamentu miłości, którym jest sam Chrystus w  swoim Słowie.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek zaprasza przede wszystkim do rozważenia biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia Krzyża świętego. Jest to, wraz ze wspólną Komunią św. punkt szczytowy liturgii tego dnia, która zgodnie z tradycją kończy się przeniesieniem eucharystycznego Ciała Chrystusa do adoracji, do tzw. Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota jest dniem w którym nie sprawuje się Mszy św. ani innych nabożeństw Jedynym elementem liturgicznym Kościoła jest Liturgia Godzin, koncentrująca się na Grobie Pańskim.

Wszystkie te obrzędy znajdują swoją kulminację i syntezę w uroczystej liturgii wigilii paschalnej. To właśnie w tę paschalną noc w sposób szczególny uobecnia się i łączy w jedno: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość . Liturgia światła, słowa Bożego i chrztu, są wprowadzeniem i warunkiem radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym na uczcie eucharystycznej, która jest szczytem całego Triduum Paschalnego i która uobecnia paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Wielkanoc nie jest po prostu jednym ze świąt, ale jest "Świętem świąt", "Uroczystością uroczystości" (...). Św. Atanazy nazywa Wielkanoc "Wielką Niedzielą" (...). Tajemnica Zmartwychwstania, w której Chrystus unicestwił śmierć, przenika swoją potężną mocą nasz stary czas, aż wszystko zostanie Mu poddane (KKK 1169). W świetle tych słów widzimy wyraźnie, że czynne uczestnictwo człowieka wiary w  liturgicznych obrzędach okresu paschalnego ma wielki wpływ na kształtowanie jego postaw życiowych. Doświadczenie Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego jest źródłem mocy i męstwa w codziennych przeciwnościach, które przynosi życie. Zmartwychwstały Chrystus jest zasadą naszego zmartwychwstania: już teraz przez usprawiedliwienie naszej duszy, a później przez ożywienie naszego ciała (KKK 658).

Porządek liturgii Triduum Paschalnego w Opolu-Sławicach w 2023 roku:

 • Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00
 • Wielki Piątek - Liturgia ku czci Męki Pańskiej o godz. 18:00
 • Wielka Noc Zmartwychwstania - Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21:00
 • Wielkanoc - Msze święte o godz. 8:00, 10:30 i 16:00 oraz nieszpory o godz. 15:30