Aktualności

Regulamin Cmentarza w Opolu / Sławicach

REGULAMIN PARAFIALNEGO CMENTARZA W OPOLU-SŁAWICACH

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

ZASADY OGÓLNE

 • Cmentarz jest własnością Parafii p.w. Św. Jana Nepomucena w Opolu ? Sławicach.
 • Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.
 • Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi oraz szacunku należnego zmarłym.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 • Osoby opiekujące się grobami zobowiązane są do utrzymania ich czystości.
 • Miejsce grobowe (kwatera) rezerwowane jest na okres 20 lat.
 • Opłaty cmentarne za miejsce grobowe oraz za postawienie pomnika winny być uiszczane u administratora cmentarza ? proboszcza parafii.
 • Opłaty za miejsce pod grób pobierane są na okres 20 lat. W przypadku woli przedłużenia okresu użytkowania grobu należy ponownie po tym czasie wnieść stosowne  opłaty związane z utrzymaniem cmentarza.
 • Ubezpieczenie grobów od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji oraz uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie  należy do dysponenta grobu.
 • Możliwa jest rezerwacja miejsc obok grobów bliskich zmarłych.
 • Na terenie cmentarza zakazuje się:
 • Zakłócania ciszy i porządku,
 • Spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • Dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia innych urządzeń infrastruktury cmentarza,
 • Zanieczyszczania terenu oraz składowania odpadów poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • Składowania w pojemnikach przeznaczonych do segregacji odpadów resztek ziemi i gruzu  pochodzących z kopania grobów oraz materiałów  i odpadów    po  robotach  kamieniarsko-budowlanych,
 • Pozostawiania na terenie cmentarza elementów  zdemontowanych  pomników, nagrobków i innych  materiałów związanych z rozbiórką lub budową grobu.

Tabela opłat cmentarnych za dzierżawę kwater

 

 

 

OKRES

   

 

 

5 lat

10 lat

15 lat

20 lat

 

pojedynczy

50 zł.

100 zł.

150 zł.

200 zł

 

podwójny

75 zł.

150 zł.

225 zł.

300 zł.

Typ grobu

głębinowy

50 zł.

100 zł.

150 zł.

200 zł.

 

urna

50 zł.

100 zł.

150 zł.

200 zł.

 

dziecięcy

zwolniony

zwolniony

zwolniony

zwolniony

Ofiara za postawienie nowego pomnika około 10% wartości

Obchody Światowego Dnia Ubogich w Opolu - 15.11.2020

W niedzielę 15 listopada obchodzić będziemy 4. Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: ?Wyciągnij rękę do ubogiego?( Syr 7,32). W obecnym czasie ze względu na trwającą pandemię nie jest możliwe spotkanie w licznym gronie przy wspólnym stole, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. W ramach obchodów diecezjalnych Biskup Opolski odprawi Mszę św. w intencji ubogich i potrzebujących w katedrze o godz. 12.00. Po niej, w Domu Nadziei przy ul. Książąt Opolskich, ubodzy będą mogli otrzymać ciepły posiłek na wynos. 

Kolęda 2021

KOLĘDA 2021

W roku dotkniętym pandemią Covid-19 kolęda będzie w innej formie. W intencji rodzin wyznaczonych na dany dzień będzie sprawowana Msza św. w kościele o godz. 18.00. Na tę Eucharystie zaproszeni są przedstawiciele rodzin ( z racji ograniczeń). Przynosimy wodę w butelkach, która zostanie poświęcona, dla pokropienia naszych domów. Będzie można zabrać również poświęconą kredę dla opisania naszych domów (C+M+B+2021) oraz obrazki kolędowe dla domowników. Podczas Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary kolędowej przy obejściu ołtarza. Zachęcam do rodzinnej modlitwy, w naszych domach, w wieczór Mszy św. kolędowej.

Plan kolędy:

28.12.2020 ? poniedziałek

Księżycowa, Piękna i Sławna (22 rodziny)

29.12.2020 ? wtorek

Opolska nieparzyste (27 rodzin)

30.12.2020 ? środa

Opolska parzyste 2-30 (22 rodziny)

4.01.2021 ? poniedziałek

Opolska parzyste 34-90, Nadodrzańska i Warszawska (27 rodzin)

5.01.2021 ? wtorek

Szczęśliwa parzyste, Partyzancka 101-109 i Rajska (27 rodzin)

7.01.2021 ? czwartek

Strażacka i Urocza (28 rodzin)

8.01.2021 ? piątek

Szczęśliwa nieparzyste i Sławicka nieparzyste (27 rodzin)

11.01.2021 ? poniedziałek

Sławicka parzyste (24 rodziny)

Dekret Biskupa Opolskiego - od 7 do 29 listopada 2020

ul. Książąt Opolskich 19; 45-005 Opole

tel. 77 454 38 37; fax 77 453 79 61

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opole, dnia 5 listopada 2020 roku

Nr 39/2020/A/KNC-K

DEKRET

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 7 do 29 listopada br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje. Tym samym odwołuję wszystkie wcześniejsze ustalenia w przedmiotowej materii.

 

ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO

 • W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.
 • Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
 • Zakazuję napełniania kropielnic wodą święconą.

 

SPRAWOWANIE LITURGII I UCZESTNICTWO W NIEJ

 • Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
 • Przyznaję wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych. Na dodatkowe Msze święte nie wolno przyjmować intencji wcześniej niż 14 dni przed ich planowanym aplikowaniem. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnym mieszkaniu.
 • Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.
 • Usługujący do lat 16. mogą być dopuszczeni do służby jedynie za zgodą rodziców, z zachowaniem ograniczeń, wynikających z prawa państwowego.
 • Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach. W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich odległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Krata, oddzielająca penitenta od spowiednika, ma być pokryta folią ochronną, właściwie dezynfekowaną i codziennie zmienianą. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania się podawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj.
 • W kościołach parafialnych zalecam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji. W przypadku proboszczów sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, na terenie której proboszcz mieszka.
 • Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej ?W czasie pandemii? oraz do częstego śpiewu suplikacji.
 • Zachęcam do transmitowania Mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy nie mogą w nich fizycznie uczestniczyć. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.

ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

 • W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 • Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden duchowny udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.

TROSKA O CHORYCH

 • Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec tych chorych, którzy o to wyraźnie proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
 • Wskazania dotyczące odwiedzin chorych na COVID-19 w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ich życia, przebywających w prywatnych mieszkaniach, zostaną podane w najbliższym terminie w odrębnej instrukcji.

INNE KWESTIE DUSZPASTERSKIE

 • Należy odwołać rekolekcje, misje czy wyjazdy duszpasterskie, organizowane dla wiernych w parafiach.
 • Należy odwołać zaplanowane ogólne spotkania kapłańskie oraz zachować daleko idącą powściągliwość w spotkaniach prywatnych, by nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwe objęcie posługą duszpasterską wszystkich parafii Diecezji.
 • Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić w trybie zdalnym, a jeśli jest to niemożliwe, należy je odwołać.
 • Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.
 • Informacje dotyczące kolędowych odwiedzin duszpasterskich zostaną podane w późniejszym terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat od kompetentnych służb.
 • Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej Diecezji i przesłanego duszpasterzom pocztą służbową.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy generalnych, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede wszystkim drogą służbowego maila.
 • Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

BISKUP OPOLSKI

? Andrzej CZAJA