Ogłoszenia

Ogłoszenia 19.04.2020

 • ?Bóg zapłać? za wszystkie składane w tym czasie ofiary, Na konto parafialne (numer konta podany jest w gazetce parafialnej), czy w innej formie.
 • Msza św. o godz. 14.00., w int. wygaśnięcia epidemii i za Parafian, będzie sprawowana do II Niedzieli Wielkanocnej 19.04. W III Niedzielę Wielkanocną 26.04. o godz. 14.00 zapraszam na nieszpory.
 • Suma o godz. 10.30., jeszcze dziś 19.04. będzie transmitowana przez stronę Rady Dzielnicy.
 • Do odwołanie Biskup Opolski przedłuża dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.
 • W niedzielę 19.04. może uczestniczyć we Mszy św. 5 osób związanych z intencją.
 • Od 20.04. w obrzędach religijnych może wziąć udział więcej osób wg przelicznika: 1 osoba na 15 m2 . W naszym kościele może być 28 osób na nabożeństwie. Na placu kościelnym obowiązuje zasada dystansowania się, minimum 2 m od siebie.
 • Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie), obowiązuje zasada dystansowania się. Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, z zachowaniem powyższych ograniczeń.
 • Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego także podczas trwania obrzędów religijnych. Dotyczy to również usługujących. Wyłączeni są tylko duchowni i to tylko podczas sprawowania nabożeństw. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta.
 • W Tygodniu Miłosierdzia od poniedziałku do piątku 20-24.04. zapraszam na adorację Najśw. Sakramentu w godz. 15.00-18.00. O pełnych godz. będzie udzielana Komunia św. Chcemy się modlić o ustanie epidemii i suszy oraz o potrzebne siły dla wszystkich zmagających się z tymi żywiołami. W kolejnym tygodniu 27.04-1.05 ogłaszam różaniec o godz. 20.30. zakończony Apelem Jasnogórskim (w podobnych intencjach).
 • Więcej informacji w dekrecie Biskupa Opolskiego!
 • Polecam, w tym czasie szczególnie, stronę internetową naszej parafii (adres jest w gazetce). in.: umieszczone są tam: dekrety Ks. Biskupa Opolskiego, intencje mszalne i ogłoszenia parafialne. Szczególnie polecam: Słowo pasterskie Biskupa Opolskiego na II Niedzielę Wielkanocną 2020.
 • W związku z pandemią odwołuję pielgrzymkę Na Litwę i Podlasie. Zaliczki można odebrać w kancelarii lub mogę przesłać na konto, po przesłaniu dyspozycji na email parafii, podany w gazetce.