Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - XXV Niedziela Zwykła (24.09.2023)

 • Bóg zapłać za wszelką życzliwość, ofiarność i prace wykonane na rzecz parafii.
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby gospodarcze. W przyszłą niedzielę kolekta na utrzymanie seminarium i instytucji diecezjalnych. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
 • W poniedziałek o godz. 19:30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 • W wtorek o godz. 10:00 w salce Matecznik – spotkanie dla mam pozostających z dziećmi na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • We wtorek o godz. 19:15 w salce pierwsze spotkanie w ramach Kursu Alpha (poczęstunek, wykład, dyskusja) dla wszystkich, którzy szukają sensu i chcę odkryć na nowo relację z Bogiem.
 • W środę o godz. 19:00 w salce spotkanie biblijne, pomagające w rozumieniu Biblii i medytacji. Zainteresowanych proszę o zabranie ze sobą Pisma Świętego.
 • W czwartek na godz. 9:00 zapraszamy emerytów i rencistów na Seniorat (Msza święta w kościele, a po niej spotkanie przy kawie i herbacie w salce).
 • W czwartek uczniów szkół podstawowych oraz chętnych przedszkolaków zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 18:00.
 • W czwartek rozśpiewane dzieci zapraszamy na próby scholi w salce o godz. 19:00.
 • W sobotę o godz.10:00 w kościele spotkanie dla chłopców (od I klasy szkoły podstawowej), którzy chcieliby zostać kandydatami na ministrantów, o godz. 11:00 spotkanie ministrantów i dotychczasowych kandydatów, a o godz. 12:00 spotkanie lektorów.
 • W sobotę na godz. 11:00 do domu sióstr zapraszamy dziewczynki na spotkanie formacyjne Dzieci Maryi.
 • W sobotę od godz. 17:15 do 17:55 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • W niedzielę rozpoczynamy miesiąc październik. Zapraszam do udziału nabożeństwach różańcowych od poniedziałku do piątku o godz. 17:30, w soboty o 7:30 i w niedziele o 15:30. Na stoliku z tyłu kościoła pojawi się będzie lista, na której będzie można zadeklarować chęć prowadzenia konkretnej tajemnicy w danym dniu.
 • Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą świętą (oprócz niedzielnego popołudnia).

Ogłoszenia duszpasterskie - Dożynki parafialne (17.09.2023)

 • Bóg zapłać za wszelką życzliwość, ofiarność i prace wykonane na rzecz parafii, szczególnie za montaż poręczy przy wejściu do salek i na plebanię.
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne. Za tydzień kolekta na potrzeby gospodarcze. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
 • W wtorek o godz. 10:00 w salce Matecznik – spotkanie dla mam pozostających z dziećmi na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • We wtorek o godz. 19:30 w salce spotkanie rodziców dzieci, które chciałyby w tym roku szkolnym przystąpić do I Komunii świętej w naszej parafii.
 • W środę o godz. 19:00 w salce spotkanie biblijne, pomagające w rozumieniu Biblii i medytacji. Zainteresowanych proszę o zabranie ze sobą Pisma Świętego.
 • W czwartek na godz. 9:00 zapraszamy emerytów i rencistów na Seniorat (Msza święta w kościele, a po niej spotkanie przy kawie i herbacie w salce).
 • W czwartek uczniów szkół podstawowych oraz chętnych przedszkolaków zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 18:00.
 • W czwartek na godz. 19:00 rozśpiewane dzieci zapraszamy na próbę scholi do salki.
 • W czwartek o godz. 19:00 w górnej salce spotkanie młodzieży klas ósmych w ramach przygotowania do bierzmowania.
 • W piątek o godz. 19:30 adoracja Pana Jezusa prowadzona przez wspólnotę Dawid.
 • W sobotę od godz. 17:15 do 17:55 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • W niedzielę uroczystość odpustowa ku czci św. Michała Archanioła w Opolu-Półwsi. Suma rozpocznie się o godz. 11:00.
 • Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę i odnowić relację z Bogiem zapraszamy od 26 września przez 10 kolejnych wtorkowych wieczorów na Kurs Alpha. Każde spotkanie składać się będzie z trzech części: poczęstunku, wykładu i dyskusji. Osoby, które chciałyby zaangażować się w przygotowywanie poczęstunku proszone są o kontakt z proboszczem.
 • W diecezji opolskiej przygotowanie do bierzmowania obejmuje klasy: VI, VII i VIII szkoły podstawowej. W przedsionku kościoła na stoliku wyłożone są deklaracje dla każdego z roczników, które wypełnione proszę oddać do końca września br.
 • Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą świętą (oprócz niedzielnego popołudnia).
 • Sprawy kancelaryjne załatwiać można w dogodnym terminie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 • Do wieczności w minionym tygodniu odszedł biskup Jan Wieczorek, emerytowany biskup gliwicki, który w latach 1981-1992 pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Polećmy biskupa Jana Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Ogłoszenia duszpasterskie - XXII Niedziela Zwykła (03.09.2023)

 • Bóg zapłać za wszelką życzliwość, ofiarność i prace wykonane na rzecz parafii.
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na utrzymanie seminarium i instytucji diecezjalnych. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafialne, a po Mszach zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
 • We wtorek o godz. 10:00 w salce Matecznik – spotkanie dla mam pozostających z dziećmi na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Można zabrać ze sobą dziecko.
 • W środę Mszę świętą celebrować będziemy z formularza ku czci św. Józefa, a przed błogosławieństwem końcowym odmówimy litanię ku czci św. Józefa.
 • W środę o godz. 19:00 w salce spotkanie biblijne, pomagające w rozumieniu Biblii i medytacji. Zainteresowanych proszę o zabranie ze sobą Pisma Świętego.
 • W czwartek przeżywać będziemy I czwartek miesiąca. O godz. 8:30 odprawione będzie nabożeństwo Godziny Świętej, a na godz. 9:00 zapraszamy emerytów i rencistów na Seniorat (Msza święta w kościele, a po niej spotkanie przy kawie i herbacie w salce).
 • W czwartek wszystkich uczniów, nauczycieli i wychowawców zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 18:00, w czasie której będziemy prosić o dobre przeżycie roku szkolnego 2023/2024. Na koniec Mszy odbędzie się błogosławieństwo przyborów szkolnych i oraz indywidualne błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.
 • W sobotę od godz. 17:15 do 17:55 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • Rada Dzielnicy w kontekście przygotowań do tegorocznego festynu dożynkowego zaprasza wszystkich utalentowanych seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci do udziału w „talent show”. Zgłoszenia przyjmują przedstawiciele rady.
 • Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą świętą (oprócz niedzielnego popołudnia).
 • Sprawy kancelaryjne załatwiać można w dogodnym terminie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 • Rodziców dzieci, które chciałyby w maju 2024 roku przystąpić do I Komunii świętej zapraszam na spotkanie we wtorek 19 września o godz. 19:30 w salce.

Ogłoszenia duszpasterskie - XXIII Niedziela Zwykła (10.09.2023)

 • Bóg zapłać za wszelką życzliwość, ofiarność i prace wykonane na rzecz parafii.
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne (po Mszach zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny). Za tydzień kolekta na potrzeby parafialne. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
 • W wtorek o godz. 10:00 w salce Matecznik – spotkanie dla mam pozostających z dziećmi na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • W środę przeżywać będziemy Dzień Fatimski. O przystrojenie figury i zorganizowanie ekipy do niesienia w trakcie procesji prosimy Różę p. Marii Buhl. Poszczególne części różańca odmawiać będziemy o godz. 7:30, 15:00, 17:30 i po Eucharystii wieczornej. Posługiwać się będziemy śpiewnikiem Fatimskiej Pani.
 • W środę o godz. 19:30 w salce spotkanie biblijne, pomagające w rozumieniu Biblii i medytacji. Zainteresowanych proszę o zabranie ze sobą Pisma Świętego.
 • W czwartek na godz. 9:00 zapraszamy emerytów i rencistów na Seniorat (Msza święta w kościele, a po niej spotkanie przy kawie i herbacie w salce).
 • W czwartek uczniów szkół podstawowych oraz chętnych przedszkolaków zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 18:00.
 • W piątek młodzież szkół ponadpodstawowych oraz chętnych ósmoklasistów zapraszam na spotkanie w górnej salce o godz. 19:15.
 • W sobotę o godz. 11:00 spotkanie ministrantów i dotychczasowych kandydatów, a o godz. 12:00 spotkanie lektorów.
 • W sobotę od godz. 17:15 do 17:55 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • W niedzielę przeżywać będziemy nasze parafialne dziękczynienie za 92 lata naszego kościoła oraz za tegoroczne zbiory z pól, ogrodów, sadów i działek. Owoce i warzywa do dekoracji kościoła można przynosić do piątkowego wieczoru (do godz. 19:15). W sobotę 16 września o godz. 20:00 w budynku straży zabawa dożynkowa (organizatorzy proszą o przyniesienie prowiantu we własnym zakresie). Chętnych panów do pomocy przy rozstawieniu namiotu dożynkowego zapraszamy w sobotę na godz. 16:00 na plac przy straży. W niedzielę po południu Rada Dzielnicy zaprasza na biesiadę dożynkową przy budynku OSP od godz. 14:30 (słodki poczęstunek oraz specjały z grilla). Od 15:00 prowadzone będą animacje dla dzieci.
 • We wtorek 19 września o godz. 19:30 w salce spotkanie rodziców dzieci, które chciałyby w tym roku szkolnym przystąpić do I Komunii świętej w naszej parafii.
 • W diecezji opolskiej przygotowanie do bierzmowania obejmuje klasy: VI, VII i VIII szkoły podstawowej. W przedsionku kościoła na stoliku wyłożone są deklaracje dla każdego z roczników, które wypełnione proszę oddać do końca września br.
 • Pierwsze spotkanie dla klas ósmych w ramach przygotowania do bierzmowania odbędzie się w czwartek 21 września.
 • Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą świętą (oprócz niedzielnego popołudnia).
 • Sprawy kancelaryjne załatwiać można w dogodnym terminie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Ogłoszenia duszpasterskie - XXI Niedziela Zwykła (27.08.2023)

 • Bóg zapłać za wszelką życzliwość, ofiarność i prace wykonane na rzecz parafii.
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby gospodarcze. Za tydzień kolekta na utrzymanie seminarium i instytucji diecezjalnych. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
 • Dzisiaj (w niedzielę) o godz. 18:00 w krużgankach naszego kościoła Przedsionki Chwały, czyli wieczorne uwielbienie prowadzone przez wspólnotę Dawid.
 • W poniedziałek o godz. 19:30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 • W piątek przeżywać będziemy I piątek miesiąca. Czcicieli Serca Pana Jezusa zapraszam na Mszę o godz. 18:00. Po niej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i adoracja w ciszy do godz. 19:25. O godz. 19:30 Msza święta przygotowana i animowana przez wspólnotę Dawid.
 • W sobotę przeżywać będziemy I sobotę miesiąca. Czcicieli Niepokalanego Serca Maryi zapraszam na Mszę o godz. 8:00.
 • W sobotę odbędą się odwiedziny chorych i seniorów. Osoby, które ze względu na wiek albo stan zdrowia nie są w stanie regularnie uczestniczyć w Mszach niedzielnych można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii.
 • W sobotę od godz. 17:15 do 17:55 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • W niedzielę wracamy do stałego porządku Mszy świętych z nieszporami o godz. 15:30 i Mszą popołudniową o 16:00. Przed nieszporami, od godz. 15:00 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy.
 • Rada Dzielnicy w kontekście przygotowań do tegorocznego festynu dożynkowego zaprasza wszystkich utalentowanych seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci do udziału w „talent show”. Zgłoszenia przyjmują przedstawiciele rady.
 • Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą świętą (oprócz niedzielnego popołudnia).
 • Sprawy kancelaryjne załatwiać można w dogodnym terminie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.