Ogłoszenia

Ogłoszenia 9.08.2020

 • W niedziele 9.08. i 16.08. kolekta na potrzeby naszej parafii.
 • 08. w poniedziałek, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, msza św. o godz. 7.00. Odwiedziny chorych od godz. 8.00., na wyraźne zaproszenie rodziny ( z okazji pierwszego piątku).
 • Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. (Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza). Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.
 • W czwartek 13.08. Dzień Fatimski. Gość wieczoru ? Ojciec Joachim Kusz, Oblat Maryi Niepokalanej, misjonarz ludowy z Opola, wygłosi słowo Boże i poprowadzi nabożeństwo. O przyozdobienie i niesienie na procesji, figury MB Fatimskiej proszę ? Różę p. Wandy Walczyk.
 • W sobotę 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Msze św. o godz. 8.00. i 18.00, po mszach błog. ziół i kwiatów. Kolekta w tym dniu, na potrzeby klasztoru Sióstr Kamilianek.
 • Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i modlitewnego przeżycia w różnych wymiarach Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, która w dniach od 16 do 21 sierpnia podąży na Jasną Górę. Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgłosili chęć udziału w sztafetowym pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do podjęcia duchowego wysiłku pielgrzymkowej formacji. Można ją podjąć także w domach z pomocą strony internetowej pielgrzymki, profilu Facebook?owego, aplikacji mobilnej Bonafide oraz codziennych transmisji i audycji m.in. w Radiu Doxa. Niech szczególnym wyrazem duchowej łączności z pielgrzymami na szlaku będzie w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie, wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas w naszych lokalnych sanktuariach i miejscach kultu. W niektórych z nich w kolejne dni pielgrzymki (w niedzielę o 9.00, a od poniedziałku do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży Biskupów Msze św., do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż przewidywano wcześniej możemy wziąć udział w Eucharystii na zakończenie Pielgrzymki, w sobotę 21 sierpnia o 11.00 na Jasnej Górze. Przybądźmy zatem jako pielgrzymi sztafetowi, duchowi i diecezjanie, zwłaszcza młodzi, w sobotę na Jasną Górę na wspólne dziękczynienie. Szczegóły znajdziemy na plakatach w gablotce (i na stronie internetowej naszej parafii).
 • Na Górze św. Anny wielki odpust kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia NMP w dniach 13-15.08.2020. Plakat.
 • Kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim informuje, iż w dniach od 15 do 17 sierpnia 2020 r. w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczystości patronalne ku czci św. Jacka. 

Ogłoszenia 12.07.2020

 • W niedziele 12. i 19.07. kolekta na potrzeby naszej parafii. Wszystkie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa pozostają aktualne. Opis został zamieszczony w gazetce ? Echo Parafii.
 • Laura Biel z Opola urodziła się z bardzo złożoną wadą serca. Jej rodzice wspierani przez przyjaciół zbierają środki na kolejną kosztowną operacje w Stanach Zjednoczonych. Do prośby rodziców Laury przychyla się Biskup Opolski. Oficjalne pismo w tej sprawie otrzymaliśmy z Kurii Opolskiej. Ogłaszam zbiórkę do puszek dla Laury Biel w niedzielę 12.07. po Mszach św.
 • 14.07. przypada wspomnienie św. Kamila de Lellis, patrona i jednego z założycieli Zgromadzenia Córek św. Kamila. Msza św. ku czci św. Kamila de Lelis w int. Rodziny Kamiliańskiej, Chorych i tych, którzy opiekują się chorymi w niedzielę 12.07. o godz. 10.30. Kazanie o św. Kamilu z racji święta naszych sióstr, Córek św. Kamila, wygłosi ks. Prałat Tadeusz Słocki.
 • W lipcu i sierpniu są wolne int. Polecam naszej uwadze w miarę potrzeby!
 • W poniedziałek 13.07. Dzień Fatimski, Gość wieczoru ? Ojciec Joachim Kusz, Oblat Maryi Niepokalanej, misjonarz ludowy z Opola, wygłosi słowo Boże i poprowadzi nabożeństwo. O przyozdobienie i niesienie na procesji, figury MB Fatimskiej proszę ? Różę p. Moniki Przyklenk.

Ogłoszenia 26.07.2020

 • W niedziele 07. kolekta na projekty realizowane przez PRD., a 2.08. na WMSD i instytucje diecezjalne. Wszystkie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa pozostają aktualne. Opis został zamieszczony w gazetce ? Echo Parafii, str. 3-4.
 • W sobotę 25.07. przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej racji błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów na nieszporach ku czci św. Anny i św. Krzysztofa w niedzielę 26.07. o godz. 14.00. Na początku nabożeństwa, podczas obejściu ołtarza, będziemy mogli złożyć ofiarę na wsparcie misjonarzy z diecezji opolskiej.
 • 08. przypada pierwsza sobota miesiąca. W Opolu odbędzie się modlitewne spotkanie w ramach inicjatywy znanej pod nazwą ?Męski Różaniec?. Męski Różaniec to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, odprawiane w przestrzeni publicznej przez mężczyzn. W imieniu pomysłodawców i organizatorów serdecznie zapraszamy mężczyzn całej diecezji do udziału w tej modlitwie. Rozpocznie się ona Mszą św. z homilią w katedrze opolskiej o g. 8.00, po której uczestnicy przejdą w procesji z wizerunkiem Matki Bożej Opolskiej na schody kościoła Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, gdzie odmówią modlitwę różańcową. 
 • Odpust Porcjunkuli związany z MB Anielską z Pocjunkuli. Odpust ten można uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych w niedzielę 2.08., pod zwykłymi warunkami: a) sakrament pokuty i Komunia św., b) nawiedzenie kościoła, c) modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga, d) modlitwa w int. Ojca Świętego, e) wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
 • W niedzielę 2 sierpnia na Górze św. Anny odbędzie się Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczyć będzie emerytowany gliwicki biskup pomocniczy Gerard Kusz. Plakat ze szczegółowym programem w przedsionku kościoła.

Ogłoszenia 2.08.2020

 • W niedzielę 08. kolekta na WMSD i instytucje diecezjalne, a 9.08. na potrzeby naszej parafii. Wszystkie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa pozostają aktualne. Opis został zamieszczony w gazetce ? Echo Parafii, str. 3-4.
 • Odpust Porcjunkuli związany z MB Anielską z Pocjunkuli. Odpust ten można uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych w niedzielę 2.08., pod zwykłymi warunkami: a) sakrament pokuty i Komunia św., b) nawiedzenie kościoła, c) modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga, d) modlitwa w int. Ojca Świętego, e) wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
 • W czwartek 6.08. Święto Przemienienia Pańskiego, Msze św. o godz. 8.00 i 18.00.
 • 08. w poniedziałek, odwiedziny chorych od godz. 8.00., na wyraźne zaproszenie rodziny ( z okazji pierwszego piątku)!

Ogłoszenia 19.07.2020

 • W niedziele 12. I 19.07. kolekta na potrzeby naszej parafii. Wszystkie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa pozostają aktualne. Opis został zamieszczony w gazetce ? Echo Parafii, na str. 4.
 • Odpust ku czci bł. Czesława w niedzielę 19.07., suma o godz. 11.30. Z tej racji nie będzie u nas nieszporów.
 • Słowa serdecznego podziękowania za kwiaty do dekoracji ołtarzy. Przy tej okazji dziękuję bardzo paniom za ich twórczą pracę, poświęcony czas.
 • Podziękowanie w imieniu rodziców Laury Biel za ofiary zebrane na operacje dziecka w parku, w kościele i w sklepach.
 • Odpust ku czci św. Anny na Górze św. Anny.Ojców Franciszkanów z Góry św. Anny zapraszają na uroczystości odpustowe ku czci św. Anny, w dniach 24-26.07. Na plakacie zamieszczono program uroczystości.  
 • Odpust ku czci św. Anny w Oleśnie.Parafia Bożego Ciała w Oleśnie zaprasza na uroczystości odpustowe ku czci św. Anny, w dniach 24-27.07. Na plakacie zamieszczono program uroczystości.
 • Odpust ku czci św. Anny w Czarnowąsach w dniach 25-27.07. Na plakacie zamieszczono program uroczystości.
 • W sobotę 25.07. przypada święto św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej racji błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów na nieszporach ku czci św. Anny i św. Krzysztofa w niedzielę 26.07. o godz. 14.00. Na początku nabożeństwa, podczas obejściu ołtarza, będziemy mogli złożyć ofiarę na wsparcie misjonarzy z diecezji opolskiej.