Ogłoszenia

Ogłoszenia 25.10.2020

 • W niedzielę 25.10. kolekta na projekty realizowane prze PRD. Koszyk na ostatniej ławce. Od tej niedzieli do odwołania dodatkowa Msza św. o godz. 14.00.
 • Nowy dekret Biskupa Opolskiego w związku z nasileniem się pandemii obowiązuje od 20.10.2020. z aneksem z 24.10. Z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej mogą korzystać osoby mające objawy infekcji, mające obawy przed zarażeniem i seniorzy. Biskup wprowadza: (1)nowe ograniczenia liczy osób mogących brać udział w zgromadzeniach religijnych (w naszym kościele 62 osoby ? 1 osoba na 7 m2); (2) rozszerzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa na koncelebransów i wszystkich rozdających Komunię Świętą; (3) zakaz sprawowania sakramentu pokuty w zamkniętych konfesjonałach i dodatkowe wymogi sanitarne związane ze spowiedzią; (4) zalecenie codziennej Adoracji NS w kościołach parafialnych; (6) odwołanie rekolekcji, misji i wyjazdów parafialnych; (7) zawieszenie parafialnych spotkań formacyjnych z dziećmi i młodzieżą; (8) zawieszenie udzielania sakramentu bierzmowania; (9) odwołanie wyborów do PRD  i przedłużenie kadencji urzędujących Rad.
 • Na mocy podjętej 23.10.2020. decyzji Penitencjarii Apostolskiej w tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod innymi warunkami niż zwykle.Po pierwsze, odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, można w tym roku uzyskać przez cały listopad. Po drugie, odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, uzyskiwany w trybie zwyczajnym tego dnia lub w niedzielę poprzedzającą bądź następną przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam ?Ojcze nasz? i ?Wierzę w Boga?, można w tym roku uzyskać we wszystkie dni listopada. Po trzecie: Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) oraz odmówią modlitwę za zmarłych bądź wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. Więcej szczegółów w Aneksie do Dekretu Biskupa Opolskiego na stronie int. parafii. 
 • Zbiórka darów dla WMSD będzie przeprowadzona w pon. 26.10. Dary można składać w garażu i salce przy plebani w godz. 10 .00 - 17.00. Szczegóły na 4 str. gazetki.
 • W sobotę 31.10. od godz. 16.30. adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych.
 • 11. Uroczystość Wszystkich Świętych, kolekta na utrzymanie cmentarza. Nie będzie nabożeństwa na cmentarzu ze względu na pandemię! O godz. 14.00. Msza św. i różaniec za zmarłych w kościele.
 • 11. wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msze św. o godz. 8.00 i 18.00.
 • Zalecki/wypominki za zmarłych można składać w zakrystii (formularze są wyłożone na stoliku w przedsionku kościoła). Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach będzie sprawowany w dniach 1- 8. listopada br.
 • Głosowanie na projekt dla naszej Dzielnicy XII - świetlica we Wrzoskach, jest przeprowadzane w dniach 13-27.10. br. Głosowanie wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegóły na 4 str. gazetki.
 • Spis rolny jest przeprowadzany w tym czasie ? szczegóły na 4 str. gazetki.

Ogłoszenia 18.10.2020

 • W niedzielę 18.10. przypada 94 Światowy Dzień Misyjny, Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego, kolekta na misje. W tę niedzielę Siostry Kamilianki świętują rocznicę kanonizacji św. s. Józefiny Vannini. Msza św. w int. Zgromadzenia na sumie o godz. 10.30.
 • Nowy dekret Biskupa Opolskiego w związku z nasilenie się pandemii obowiązuje od 17.10.2020. Z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej mogą korzystać osoby mające objawy infekcji, mające obawy przed zarażeniem i seniorzy. Biskup wprowadza:
 • nowe ograniczenia liczy osób mogących brać udział w zgromadzeniach religijnych; (2) rozszerzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa na koncelebransów i wszystkich rozdających Komunię Świętą; (3) prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji (4) zakaz sprawowania sakramentu pokuty w zamkniętych konfesjonałach i dodatkowe wymogi sanitarne związane ze spowiedzią; (4) zalecenie codziennej Adoracji NS w kościołach parafialnych; (5) odwołanie kursów formacyjnych dla kapłanów; (6) odwołanie rekolekcji, misji i wyjazdów parafialnych; (7) zawieszenie parafialnych spotkań formacyjnych z dziećmi i młodzieżą; (7) odwołanie ogólnych spotkań kapłańskich (8) zawieszenie udzielania sakramentu bierzmowania; (9) odwołanie wyborów do PRD przewidzianych na listopad i przedłużenie kadencji urzędujących Rad.
 • Odwołane są: rejonowe spotkania misyjne, liczenie wiernych w parafiach; pielgrzymki na Górę św. Anny (Chórów Kościelnych, Żywego Różańca, Pracowników Służby Zdrowia).
 • Zbiórka darów dla WMSD będzie przeprowadzona w pon. 26.10. Dary można składać w garażu i salce przy plebani w godz. 10 .00 - 17.00. Szczegóły na 4 str. gazetki.
 • Zalecki/wypominki za zmarłych można składać w zakrystii (formularze są wyłożone na stoliku w przedsionku kościoła).
 • Głosowanie na projekt dla naszej Dzielnicy XII - świetlica we Wrzoskach, jest przeprowadzane w dniach 13-27.10. br. Głosowanie wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegóły na 4 str. gazetki.
 • Spis rolny jest przeprowadzany w tym czasie ? szczegóły na 4 str. gazetki

Ogłoszenia 4.10.2020

 • Niedziela św. Franciszka 4.10., to ogólnopolskie święto chrześcijańskiej ekologii integralnej, organizowane już po raz trzeci przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, wpisujące się w istotny dla wierzących i dla wszystkich ludzi dobrej woli nurt troski o powierzony nam świat. Rozpoznając, jak ważnym zadaniem dla nas wszystkich jest dziś ochrona naszego wspólnego domu wraz z jego najuboższymi mieszkańcami. Papież podpisał w sobotę 3.10. nową encyklikę ?Wszyscy braćmi?, o braterstwie i przyjaźni społecznej. Kolekta na WMSD i instytucje diecezjalne.
 • Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.
 • Obrazki dla dzieci w związku z różańcem będą dopiero od wtorku/czwartku, ze względu na kłopoty z zamówieniem! Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do włączania się w tę piękną modlitwę.
 • Rodziców naszych ministrantów zapraszam na spotkanie w piątek 9.10., na godz. 19.00., do kościoła.
 • Spotkanie Dzieci Maryi i kandydatek, w sobotę 10.10., o godz. 11.00 w kościele!
 • W niedzielę 11.10. przeżywać będziemy 20 Dzień Papieski, kolekta na potrzeby naszej parafii; po Mszach św., zbiórka do puszek, na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja wspomaga zdolne dzieci i młodzież z mniej zamożnych rodzin w procesie edukacji, budując żywy pomnik św. Janowi Pawłowi II.
 • Biskup Opolski przysłał podziękowanie za zbiórkę pieniędzy dla ofiar eksplozji w Bejrucie08. br. 400 tysięcy zł. z diecezji, w tym z naszej parafii 1260 zł., przesłano przez Caritas Polska do Libanu. Biskup dziękuje za chrześcijańską postawę i budowanie ?cywilizacji miłości?.
 • Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej przysłali nam podziękowanie za wsparcie budowy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Opolu, z niedzieli 13.09. br. Ofiara wyniosła 2350 zł.
 • Można już zamawiać ważniejsze, jubileuszowe Msze św. na rok 2021.

Ogłoszenia 11.10.2020

 • W niedzielę 11.10. przeżywać będziemy 20 Dzień Papieski, kolekta na potrzeby naszej parafii; po Mszach św., zbiórka do puszek, na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja wspomaga zdolne dzieci i młodzież z mniej zamożnych rodzin w procesie edukacji, budując żywy pomnik św. Janowi Pawłowi II.
 • Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 25 sierpnia br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.
 • Spotkanie młodzieży z kl. 6. - przygotowanie do bierzmowania, w poniedziałek 12.10. o godz. 19.00. w kościele.
 • We wtorek 13.10. przeżywać będziemy również kolejny Dzień Fatimski. O przystrojenie i niesienie figury MB w procesji, proszę różę p. Gerarda Wieczorka. To róża męska, o pomoc w strojeniu prosimy: żony , córki i synowe! Mszy św. o godz. 18.00. będzie przewodniczył, wygłosi słowo Boże i nabożeństwo wieczorne poprowadzi Krzysztof Nering OMI, Oblat Maryi Niepokalanej z Opola.
 • Msza św. w int. Seniorów w czwartek 15.10. o godz. 8.00. Po Mszy św. spotkanie w salce na plebani. Przy tej okazji bardzo proszę nowe osoby o włączanie się do grupy Caritas naszej parafii, abyśmy mogli jeszcze prężniej działać. Każdy dobry gest (ewangeliczny kubek wody) uczyniony dla bliźniego będzie zapisany w niebie.
 • Spotkanie młodzieży z kl. 7. - przygotowanie do bierzmowania, w czwartek 15.10. o godz. 19.00. w kościele.
 • W piątek 16.10. przypada uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska, Msza św. o godz. 18.00.
 • Spotkanie młodzieży z kl. 1 i 2 szk. średniej - przygotowanie do bierzmowania, w piątek 16.10. o godz. 19.00. w salce przy plebani.
 • W niedzielę 18.10. przypada Niedziela Misyjna, kolekta na misje. W tę niedzielę Siostry Kamilianki będą świętowały rocznicę kanonizacji św. s. Józefiny Vannini. Msza św. w int. Zgromadzenia na sumie o godz. 10.30.
 • Spotkanie młodzieży z kl. 8. - przygotowanie do bierzmowania, w poniedziałek 19.10. o godz. 19.00. w kościele.

Ogłoszenia 27.09.2020

 

 • W niedzielę 27.09. kolekta na projekty realizowane przez PRD, a w niedzielę 4.10. na WMSD i instytucje diecezjalne.
 • Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza.Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.
 • Spotkanie młodzieży z kl. 8. - przygotowanie do bierzmowania, we wtorek 29.09. o godz. 18.45. w kościele.
 • Od czwartku 1.10. zapraszam na nabożeństwa różańcowe. Dzieci i młodzież do kl. 8. otrzymają obrazki na pamiątkę spotkań z Maryją. Młodzież zachęcam do prowadzenia modlitwy różańcowej! W soboty i niedziele proszę o prowadzenie Róże Różańcowe.
 • Jesienne spotkanie Bractwa św. Józefa we Wrzoskach, w piątek 2.10. o godz. 18.00.