Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - Dożynki parafialne (17.09.2023)

 • Bóg zapłać za wszelką życzliwość, ofiarność i prace wykonane na rzecz parafii, szczególnie za montaż poręczy przy wejściu do salek i na plebanię.
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne. Za tydzień kolekta na potrzeby gospodarcze. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
 • W wtorek o godz. 10:00 w salce Matecznik – spotkanie dla mam pozostających z dziećmi na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • We wtorek o godz. 19:30 w salce spotkanie rodziców dzieci, które chciałyby w tym roku szkolnym przystąpić do I Komunii świętej w naszej parafii.
 • W środę o godz. 19:00 w salce spotkanie biblijne, pomagające w rozumieniu Biblii i medytacji. Zainteresowanych proszę o zabranie ze sobą Pisma Świętego.
 • W czwartek na godz. 9:00 zapraszamy emerytów i rencistów na Seniorat (Msza święta w kościele, a po niej spotkanie przy kawie i herbacie w salce).
 • W czwartek uczniów szkół podstawowych oraz chętnych przedszkolaków zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 18:00.
 • W czwartek na godz. 19:00 rozśpiewane dzieci zapraszamy na próbę scholi do salki.
 • W czwartek o godz. 19:00 w górnej salce spotkanie młodzieży klas ósmych w ramach przygotowania do bierzmowania.
 • W piątek o godz. 19:30 adoracja Pana Jezusa prowadzona przez wspólnotę Dawid.
 • W sobotę od godz. 17:15 do 17:55 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • W niedzielę uroczystość odpustowa ku czci św. Michała Archanioła w Opolu-Półwsi. Suma rozpocznie się o godz. 11:00.
 • Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę i odnowić relację z Bogiem zapraszamy od 26 września przez 10 kolejnych wtorkowych wieczorów na Kurs Alpha. Każde spotkanie składać się będzie z trzech części: poczęstunku, wykładu i dyskusji. Osoby, które chciałyby zaangażować się w przygotowywanie poczęstunku proszone są o kontakt z proboszczem.
 • W diecezji opolskiej przygotowanie do bierzmowania obejmuje klasy: VI, VII i VIII szkoły podstawowej. W przedsionku kościoła na stoliku wyłożone są deklaracje dla każdego z roczników, które wypełnione proszę oddać do końca września br.
 • Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą świętą (oprócz niedzielnego popołudnia).
 • Sprawy kancelaryjne załatwiać można w dogodnym terminie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 • Do wieczności w minionym tygodniu odszedł biskup Jan Wieczorek, emerytowany biskup gliwicki, który w latach 1981-1992 pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Polećmy biskupa Jana Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…