Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - Uroczystość Chrystusa Króla (20.11.2022)

  • Bóg zapłać za wszelką życzliwość, ofiarność i prace wykonane na rzecz parafii, a szczególnie za kwiaty ofiarowane do dekoracji ołtarza przedsoborowego.
  • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a przed kościołem po Mszy zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. Za tydzień kolekta gospodarcza na ogrzewanie salek i plebanii. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
  • W tym tygodniu nie będzie Matecznika, spotkania biblijnego i Senioratu.
  • W czwartek o godz. 17:20 w kościele próba scholi dziecięco-młodzieżowej, a na 18:00 wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz chętnych przedszkolaków zapraszamy na Mszę św. szkolną.
  • W piątek na godz. 19:30 wspólnota Dawid zaprasza do naszego kościoła na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
  • W sobotę zapraszamy dziewczynki na spotkanie w ramach formacji Dzieci Maryi w domu sióstr o godz. 11:00.
  • W sobotę od godz. 17:15 do 17:55 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
  • W niedzielę przeżywać będziemy I Niedzielę Adwentu. Po Mszach świętych odbędzie się kiermasz adwentowy, z którego dochód przeznaczony będzie na wsparcie naszych sióstr kamilianek.
  • Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą świętą (z wyjątkiem niedzielnego popołudnia).