Ogłoszenia

Ogłoszenia 9.05.2021

  • W niedzielę 9.05. kolekta na potrzeby naszej parafii i 16.05 na potrzeby naszej parafii.
  • Na nabożeństwa majowe zapraszam w tygodniu po Mszach św. wieczornych (w środę może być rano), w niedziele po Mszy św. o godz. 14.00. (w dzień I Komunii św. 9.05. - nabożeństwo po sumie).
  • Biały tydzień dzieci pierwszokomunijnych będzie trwał do piątku 14.05. Zapraszam dzieci z rodzinami na wieczorne msze i nabożeństwa majowe.
  • Zmieniły się obostrzenia związane z pandemią, w nabożeństwach może brać udział jedna osoba na 15 m2, w naszym kościele 28 osób. W dniach 10-12.05. przypadają tzw. dni krzyżowe z modlitwą o urodzaje. Nowy dekret Biskupa Opolskiego na czas pandemii zezwala na zorganizowanie procesji w tych dniach. Jej uczestnikom przypominamy o konieczności  zachowania dystansu oraz obowiązku zasłonięcia ust i nosa (dopóki obowiązuje na zewnątrz budynków). Ta sama zasada dotyczy ewentualnych procesji podczas nabożeństwa fatimskiego 13 maja.
  • Dni modlitw o urodzaje (od pon. do środy 10-12.05.), dni krzyżowe z procesjami o godz. 17.00. Dzieci pierwszokomunijne zapraszam w te dni, na godz. 18.00 do kościoła (w strojach komunijnych nie musicie chodzić po polnych drogach.
  • Dzień Fatimski będziemy przeżywać 13.05. według stałego planu. Wieczorne nabożeństwo (bez procesji) poprowadzi i słowo Boże wygłosi Franciszkanin z Opola. O przyozdobienie i niesienie na procesji figury MB Fatimskiej proszę ? Różę p. Jana Wieczorka. Dla dzieci komunijnych będzie to dzień misyjny, modlitwy i ofiary dla dzieci na misjach!
  • W piątek 14.05. przypada święto św. Macieja, Apostoła, Msza św. o godz. 18.00.
  • W niedzielę 16 maja w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Głogówku święcenia prezbiteratu przyjmie diakon Dariusz Karbowski z parafii św. Anny w Grabowie Kościerskim w diecezji pelplińskiej, który jest absolwentem Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Kapłaństwa w Krakowie. Natomiast w sobotę 22 maja w katedrze opolskiej wyświęceni zostaną diakoni Michał Banaś z parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach oraz Daniel Chudala z parafii św. Michała Archanioła w Rozmierzy ? absolwenci WMSD w Opolu. Biskup opolski Andrzej Czaja skierował do diecezjan odezwę w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi, której nie czytamy z racji I Komunii św. i ks. diakona Michała.
  • Diakon Michał w sobotę 8.05. przyjął święcenia diakonatu i głosi nam słowo Boże. Życzę Michałowi wiele radości w posłudze diakona i darów Ducha Świętego, przez tę posługę dobrego przygotowania do służby kapłańskiej.
  • W niedzielę 16.05. przezywać będziemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i odpust ku czci św. Jana Nepomucena. Sumie odpustowej o godz. 10.30. będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi O. Franciszkanin z Opola.