Ogłoszenia

Ogłoszenia 28.02.2021

  • W niedzielę 28.02. kolekta na sprawy gospodarcze realizowane przez PRD, w niedzielę 7.03. na potrzeby klasztoru OO. Redemptorystów w Krakowie.
  • W Wielkim Poście można uzyskać odpust zupełny za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (piątek 17.15) i Gorzkich Żali (niedziela 15.00). Zalecki (wypominki) za zmarłych na Drogę Krzyżową można składać w zakrystii.
  • W niedzielę 28.02. obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedzielę ?Ad gentes?; w tym roku pod hasłem: ?Żyjmy Eucharystią?. W tym dniu po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Dzieło Pomocy ?Ad gentes?. 
  • Od marca br. w pierwsze czwartki, na prośbę Róż Różańcowych, wprowadzamy wieczorną konferencję i adorację Najśw. Sakramentu. Modlitwę prowadzić będą przedstawiciele róż. Pierwsze nabożeństwo 03. w int. misji parafialnych i o ustanie pandemii.
  • Bierzmowanie młodzieży kl. 1 i 2 szk. średniej odbędzie się w sobotę 10.04. Kl. 8 musi poczekać do jesieni. Szczególnie młodzież, która w tym roku ma przystąpić do bierzmowania zapraszam na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali! Na egzamin przed bierzmowaniem zapraszam w najbliższym czasie indywidualnie (po dwie osoby), po mszy wieczornej w tygodniu.
  • Misje święte w naszej parafii, które przeżywać będziemy w dniach 5?10.03. Misje wygłosi Mirosław Lipowicz, redemptorysta z Krakowa ? egzorcysta. Jest dostępny w przedsionku kościoła list ? zaproszenie na misje, z programem. Można zabrać dla siebie i dla sąsiadów! Misje nie będą połączone z rekolekcjami szkolnymi ze względu na pandemię!
  • W roku 2021 kontekst duszpasterstwa parafialnego wyznaczają różne dodatkowe okoliczności i jubileusze: trwający już Rok św. Józefa oraz Rok św. Jakuba, zapowiedziany przez Papieża Franciszka Rok Rodziny ?Amoris laetitia? oraz 100-lecie poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ponadto realizujemy drugi etap programu duszpasterskiego dotyczącego Eucharystii - ?Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy?.
  • Inicjatywy Biskupa Opolskiego w związku z Rokiem św. Józefa polecane wiernym: *modlitwy do św. Józefa po mszach św.; *uroczyste celebracje Józefowych świąt; *msza wotywna o tym świętym, raz w miesiącu; *kościoły jubileuszowe w rejonach i pielgrzymki do nich: *promocja Bractwa św. Józefa; odpusty ku czci świętego 19 marca, 1 maja, 19 dnia każdego miesiąca i każdą środę; *audycje o św. Józefa w radiu ?Doxa?.
  • W najbliższym czasie jest 12 wolnych intencji mszalnych, polecam naszej uwadze! W związku z tym również, na filarze pod chórem zostanie umieszczona skarbonka z tytułem: ?Ofiara na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące?. W miejscach wolnych int. będą odprawiane msze za dusze czyśćcowe.