Ogłoszenia

Ogłoszenia 27.12.2020

  • W niedziele 27.12 kolekta na projekty PRD.
  • W obrzędach kultu religijnego w kościołach i kaplicach od 28 grudnia do odwołania może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2, zachowując dystans nie mniejszy niż 1,5 m i mając zasłonięte usta i nos. W naszym kościele 28.osób.
  • W roku dotkniętym pandemią Covid-19 kolęda będzie w innej formie. W intencji rodzin wyznaczonych na dany dzień będzie sprawowana Msza św. w kościele o godz. 18.00. Na tę Eucharystie zaproszeni są przedstawiciele rodzin ( z racji ograniczeń). Przynosimy wodę w butelkach, która zostanie poświęcona, dla pokropienia naszych domów. Będzie można zabrać również poświęconą kredę dla opisania naszych domów (C+M+B+2021) oraz obrazki kolędowe dla domowników oraz teksty modlitw kolędowych w rodzinie ze słowem i błogosławieństwem naszego Biskupa na rok 2021. Podczas Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary kolędowej przy obejściu ołtarza. Zachęcam do rodzinnej modlitwy, w naszych domach!
  • W czwartek 31.12. o godz. 17.00 - Msz św. dziękczynna na zakończenie roku 2020. w int. Parafian, z nabożeństwem przebłagalnym. Nie będzie spotkania przed północą w kościele ze względu na ograniczenia poruszania się w tym czasie.
  • W piątek 1.01. Uroczystość MB Rodzicielki, Nowy Rok i 54 Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Msze św. o godz. 8.00, 10.30 i 14.00. Po Mszy św. o godz. 14.00 nabożeństwo z modlitwą o pokój.
  • W niedzielę 3.01. kolekta na MWSD i instytucje diecezjalne.
  • W poniedziałek 6.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego, na Mszach św.
  • Została wydana, przez Koło DFK w Sławicach, książka kucharska w jęz. polskim i niemieckim, zawierająca 118 przepisów. Pochodzą one ze zbiorów Moniki Przybyła byłej mieszkanki Sławic, utrwalone w jej notatniku z początku XX w. Przepisy przetłumaczyli na język polski jej syn Paweł Przybyła i Monika Wittek, germanistka z Żelaznej. Książkę można nabyć za 20 zł. u Moniki Gruszki /ul. Strażacka 4/ i Pawła Przybyły /ul. Opolska 16/. Członkowie DFK opłacający składkę otrzymają ją nieodpłatnie.