Ogłoszenia

Ogłoszenia 4.10.2020

  • Niedziela św. Franciszka 4.10., to ogólnopolskie święto chrześcijańskiej ekologii integralnej, organizowane już po raz trzeci przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, wpisujące się w istotny dla wierzących i dla wszystkich ludzi dobrej woli nurt troski o powierzony nam świat. Rozpoznając, jak ważnym zadaniem dla nas wszystkich jest dziś ochrona naszego wspólnego domu wraz z jego najuboższymi mieszkańcami. Papież podpisał w sobotę 3.10. nową encyklikę ?Wszyscy braćmi?, o braterstwie i przyjaźni społecznej. Kolekta na WMSD i instytucje diecezjalne.
  • Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.
  • Obrazki dla dzieci w związku z różańcem będą dopiero od wtorku/czwartku, ze względu na kłopoty z zamówieniem! Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do włączania się w tę piękną modlitwę.
  • Rodziców naszych ministrantów zapraszam na spotkanie w piątek 9.10., na godz. 19.00., do kościoła.
  • Spotkanie Dzieci Maryi i kandydatek, w sobotę 10.10., o godz. 11.00 w kościele!
  • W niedzielę 11.10. przeżywać będziemy 20 Dzień Papieski, kolekta na potrzeby naszej parafii; po Mszach św., zbiórka do puszek, na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja wspomaga zdolne dzieci i młodzież z mniej zamożnych rodzin w procesie edukacji, budując żywy pomnik św. Janowi Pawłowi II.
  • Biskup Opolski przysłał podziękowanie za zbiórkę pieniędzy dla ofiar eksplozji w Bejrucie08. br. 400 tysięcy zł. z diecezji, w tym z naszej parafii 1260 zł., przesłano przez Caritas Polska do Libanu. Biskup dziękuje za chrześcijańską postawę i budowanie ?cywilizacji miłości?.
  • Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej przysłali nam podziękowanie za wsparcie budowy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Opolu, z niedzieli 13.09. br. Ofiara wyniosła 2350 zł.
  • Można już zamawiać ważniejsze, jubileuszowe Msze św. na rok 2021.