Ogłoszenia

Ogłoszenia 2.08.2020

  • W niedzielę 08. kolekta na WMSD i instytucje diecezjalne, a 9.08. na potrzeby naszej parafii. Wszystkie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa pozostają aktualne. Opis został zamieszczony w gazetce ? Echo Parafii, str. 3-4.
  • Odpust Porcjunkuli związany z MB Anielską z Pocjunkuli. Odpust ten można uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych w niedzielę 2.08., pod zwykłymi warunkami: a) sakrament pokuty i Komunia św., b) nawiedzenie kościoła, c) modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga, d) modlitwa w int. Ojca Świętego, e) wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
  • W czwartek 6.08. Święto Przemienienia Pańskiego, Msze św. o godz. 8.00 i 18.00.
  • 08. w poniedziałek, odwiedziny chorych od godz. 8.00., na wyraźne zaproszenie rodziny ( z okazji pierwszego piątku)!