Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • W niedziele 21.06. kolekta na potrzeby naszej parafii. W niedzielę 28.06. kolekta na na projekty realizowane przez PRD.
  • Przypominam, że Biskup Opolski od dnia 30 maja zniósł dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. Z dyspensy nadal mogą korzystać trzy kategorie osób: (1) osoby w podeszłym wieku, (2) osoby z objawami infekcji (w domyśle: objawami, które mogłyby sugerować zakażenie koronawirusem, jak np. katar, kaszel, gorączka) oraz(3) ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem. Poza tymi przypadkami zapraszam do udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św.
  • Obowiązuje nadal zakrywanie ust i nosa w obiektach kultu religijnego. Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zakryte usta i nos lub zachować zasadę dystansowania się ( 2m jeden od drugiego).
  • W środę 24.06. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Msze św. o godz. 8.00. i 18.00.
  • W piątek 26.06 przypada zakończenie roku szkolnego. Msza św. w int. Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli i Rodziców o godz. 8.00.
  • Biskup Opolski wyznaczył też nowy termin bierzmowania dorosłych na sobotę 27 czerwca br. o godz. 16.00.w katedrze opolskiej. Bierzmowanie naszej młodzieży jest wyznaczone na sobotę 7.11. w kościele św. Michała na Półwsi. I Komunia św. ustalona jest na niedzielę 6.09. br.
  • W niedziele 28.06. przypada 48 rocznica ustanowienia diecezji Opolskiej.
  • W poniedziałek 29.06. przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00., kolekta na Stolicę Apostolską.