Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego od 20.04.2020

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do ?Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii? z dnia 20 marca 2020 roku, ?Zarządzenia Rady Stałej KEP? (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku), ?Reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego? z dnia 17 lutego 1997 roku (Prot.
n. 353/97/L), ?Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii? z dnia 15 kwietnia 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 673) oraz zapowiedziami przedstawicieli Rządu RP, z dniem 20 kwietnia 2020 roku na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
 2. Na drzwiach kościoła należy wywiesić informację o jego realnej powierzchni użytkowej wraz ze wskazaniem liczby osób, które mogą uczestniczyć w obrzędach religijnych, wg przelicznika: 1 osoba na 15 m2. W liczbie tej winni się znajdować także usługujący. Dane o powierzchni użytkowej kościoła znajdują się w inwentarzu parafialnym oraz w książce obiektu budowlanego.
 3. W przylegających do kościołów placach i parkach nie obowiązuje przelicznik podany wyżej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie.
 4. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Obowiązuje w nich zasada dystansowania się. Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby, z zachowaniem powyższych ograniczeń.
 5. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.
 6. Usta i nos mają mieć zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.
 7. Na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się także poza ceremoniami pogrzebowymi. Informację o tym należy wywiesić na bramie/bramach cmentarza.
 8. Zachęcam do częstego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej ?W czasie pandemii?. Nakazuję śpiewanie suplikacji podczas każdej Mszy świętej z prośbą o zachowanie od epidemii, zdrowie i deszcz. Sprawowanie kultu Bożego w tych intencjach jest naszym obowiązkiem i wkładem w walkę z epidemią. Należy także zachęcać wiernych do osobistej modlitwy, szczególnie w Godzinie Miłosierdzia, o powstrzymanie epidemii i suszy oraz o potrzebne siły dla wszystkich zmagających się z tymi żywiołami.
 9. Nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym (online).
 10. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.
 11. Przypominam, że Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.
 12. Podtrzymuję zawieszenie wszelkich rekolekcji, misji, wyjazdów i spotkań formacyjnych, a także konwentów i konferencji dekanalnych oraz zjazdów kursowych.
 13. Podtrzymuję obowiązek codziennego wystawiania Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być Godzina Miłosierdzia. W tym czasie należy udzielać Komunii świętej wszystkim, którzy chcą ją przyjąć.
 14. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem pozostanie w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.
 15. Wiernym, którzy o to proszą, należy umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele. Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać. Nie tylko penitent, ale także szafarz Sakramentu Pokuty w czasie jego sprawowania ma mieć zasłonięte usta i nos.
 16. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.
 17. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji, a nawet kwadrynacji Mszy świętych. Usilnie proszę kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udzielam im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.
 18. Podtrzymuję zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.
 19. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.
 20. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
 21. Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.
 22. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00. Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.
 23. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.
 24. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

                     KANCLERZ KURII                   BISKUP OPOLSKI 
                    ks. Wojciech Lippa                + Andrzej Czaja 

Maseczki w kościele

 1. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.
 2. Usta i nos mają mieć zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.

Komunikat Biskupa Opolskiego

Opole, dnia 10 kwietnia 2020 roku

W związku z zapowiedzią przedstawicieli Rządku RP o podtrzymaniu do dnia 19 kwietnia br., czyli do II Niedzieli Wielkanocnej, ograniczenia liczby uczestników obrzędów religijnych do pięciu osób, z wyłączeniem celebransa i usługujących, polecam proboszczom i rektorom kościołów dostosowanie do tego zarządzenia zapisów mojego Dekretu z dnia 3 kwietnia 2020 roku (nr 12/2020/A/KNC-K).

Oznacza to powrót od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do II Niedzieli Wielkanocnej do praktyki dopuszczonej do udziału we Mszy świętej jedynie przedstawicieli rodziny, która zamówiła intencję, w liczbie nie większej niż pięć osób oraz udzielenie Komunii świętej podczas popołudniowej adoracji w grupach co najwyżej pięcioosobowych.

Biskup Opolski
+ Andrzej Czaja

#WdzieczniMedykom - Caritas

Caritas rusza na pomoc szpitalom i uruchamia akcję
#WdzieczniMedykom
Respiratory, termometry bezdotykowe oraz środki ochrony osobistej ? tego najbardziej brakuje
dziś medykom walczącym z epidemią koronawirusa. Największa organizacja pomocowa w Polsce
wychodzi naprzeciw tym potrzebom i ogłasza akcję #WdzieczniMedykom. Budżet projektu
wstępnie oszacowano na 12 mln zł. Środki pochodzić będą głównie od firm. Jako pierwsza akcję
wsparła Fundacja Carrefour przekazując ponad 1,3 mln zł na zakup respiratorów i środków ochrony
osobistej dla personelu medycznego.
To druga duża inicjatywa uruchomiona w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce przez
Caritas. Kilka dni temu ruszyła kampania #PomocDlaSeniora. ? Lekarze, pielęgniarki i cały personel
medyczny oraz seniorzy, to dwie grupy, które potrzebują nas teraz najbardziej. Dlatego w ostatnich
dniach Caritas uruchomiła dwie ogromne akcje pomocowe ? #WdzieczniMedykom i
#PomocDlaSeniora ? mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
Mechanizm akcji skierowanej do szpitali jest prosty: Caritas, w oparciu o własne doświadczenia w
organizowaniu akcji pomocowych na skalę ogólnopolską, rozpoznaje potrzeby wybranych szpitali,
które leczą pacjentów z koronawirusem lub przygotowują się do tego zadania. Wstępnie
wytypowano 12 takich placówek w całym kraju, ale ich spis może się wydłużyć. Na podstawie
zgłaszanego przez nie zapotrzebowania powstaje lista najpilniej potrzebnych zakupów. Już wiadomo,
że znajdą się na niej m.in. respiratory, pojemniki do transportu próbek, kombinezony ochronne czy
przyłbice oraz inne środki ochrony osobistej. To drogie wyposażenie. Dla przykładu, cena respiratora
wynosi ponad 100 tys. zł, a jednorazowy, tzw. barierowy fartuch ochronny, stosowany na bloku
operacyjnym, kosztuje 100 zł. Przy obecnym zapotrzebowaniu szpitali dokonanie najpotrzebniejszych
zakupów oznacza ogromne koszty.
Jako pierwsza swoje wsparcie przekazała Fundacja Carrefour, która na akcję #WdzieczniMedykom
przeznaczy ponad 1,3 mln zł. ? Przekazując za pośrednictwem Caritas środki na walkę z epidemią
koronawirusa w Polsce pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest
dla nas najważniejsze. Dziś liczą się konkretne działania, stąd udział Fundacji Carrefour w akcji
#WdzieczniMedykom. Prowadząc ponad 900 sklepów w całej Polsce czujemy się niezwykle silnie

związani z każdym z miejsc, w których działamy. Idzie za tym odpowiedzialność i solidarność, które
chcemy okazać medykom dbającym o zdrowie naszych klientów i pracowników w czasie epidemii ?
mówi Christophe Rabatel, prezes Carrefour Polska.
Kilka innych firm już zapowiedziało udział w kampanii (ustalane są ostatnie szczegóły), a z kolejnymi
trwają rozmowy. Są to zarówno firmy, z którymi Caritas Polska współpracuje przy organizacji
rozmaitych akcji pomocowych, m.in. pomocy żywnościowej, jak i zupełnie nowi partnerzy, którzy
chcą wesprzeć najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa i szukają podmiotu doświadczonego w
organizacji pomocy na skalę ogólnopolską.
? Na Caritas spoczywa teraz szczególny obowiązek. W tym trudnym czasie to my jesteśmy twarzą
Kościoła i jako największa organizacja dobroczynna musimy stanąć na wysokości zadania. Kiedy
bowiem, jak nie teraz, Caritas powinien uruchomić wszystkie siły i cały swój potencjał, żeby nieść
pomoc i otuchę ? podsumowuje ks. Marcin Iżycki.
Caritas Polska apeluje do przedsiębiorców o przyłączanie się do akcji. Kampanię mogą też wspierać
osoby fizyczne.
Jak pomóc?
? przekazując darowiznę na stronie caritas.pl/medycy
? wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052 (koszt 2,46 zł)
? wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty
MEDYK)

O Caritas
Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w
kraju i za granica?. Struktura Caritas w Polsce składa się? z Caritas Polska, która pełni funkcje?
koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą?
bezpośrednią? pomoc potrzebującym. Caritas Polska od trzech lat dynamicznie zwiększa skale?
działania. W 2019 roku jej wydatki na działalność? dobroczynna? przekroczyły rekordowy pułap 100
milionów złotych. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności Caritas w Polsce. Organizacja jest
częścią? sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Wielkanoc w czasie pandemii

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnym ? w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschalnej włącznie czynności liturgiczne należy sprawować bez udziału ludu (sine populo). Poza celebransem/celebransami może w nich uczestniczyć nie więcej niż pięciu usługujących, którzy mają być pełnoletni. W czasie obrzędów liturgicznych kościół powinien pozostawać zamknięty. Dla uniknięcia trudności, kościół należy zamknąć nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem celebracji.

O decyzji Biskupa Opolskiego w związku z nowym rozporządzeniem rządu będziemy informować w najbliższym czasie.