Aktualności

Nowy rok szkolny i formacyjny

Na horyzoncie wrzesień, a więc startujemy z nowym rokiem szkolnym. W czwartek 1 września w trakcie Mszy świętej o godz. 18:00 prosić będziemy o błogosławieństwo i światło Ducha Świętego, a potem rytm codzienności. Dzieci i młodzież kolekcjonować będą obecności na poszczególnych lekcjach. Wydaje się, że nic tak nie cieszy rodziców i nauczycieli, niż pociechy uczestniczące bez przeszkód w zajęciach w szkole. W rytmie roku szkolnego przeżywamy także w parafii rok formacyjny. Nie chodzi w nim o kolekcjonowanie jak największej liczby obecności na poszczególnych spotkaniach, bo przecież we wszystkich nie da się uczestniczyć. Dobrze wybrać jakąś przestrzeń, która odpowiada potrzebom duchowym i zdecydować się na obecność na Mateczniku, albo spotkaniu biblijnym, albo Senioracie, albo Mszy szkolnej, albo spotkaniu dla młodzieży (które, jak dobrze pójdzie, wystartują na jesień), albo na spotkaniach otwartych wspólnoty Dawid albo spotkaniu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, albo na spotkaniu Dzieci Maryi lub ministrantów.

Nasza obecność na Mszy i spotkaniu formacyjnym to piękny krok w stronę Boga. Pewnie nie pierwszy, bo już sama myśl, czy się wybrać i podejmowanie decyzji to też konkretne duchowe kroki. Jednak oprócz naszej obecności, niesamowicie ważna, w sumie najważniejsza jest obecność Jezusa. On żyje i pragnie dawać nam nadzieję, pokój, uzdrowienie i zbawienie. On zdecydował się zostać wśród nas w Najświętszym Sakramencie. W nowym roku formacyjnym będziemy mieli więcej okazji do spotkania z Nim w czasie adoracji w ciszy: w niedzielę po południu przed nieszporami, w soboty od godz. 17:15 (od drugiej soboty września) i w I piątki miesiąca.

Chrześcijaństwo, zanim stanie się czymś do zrobienia, jest przede wszystkim Kimś do pokochania.