Aktualności

Dzień Świętości Życia - Uroczystość Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie 25 marca

Na 19-25 marca 2021 r. przypada Tygodnia Modlitw o ochronę życia. Będziemy się modlić o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci zgodnie z nauczaniem Kościoła i słowami św. Jana Pawła II, naszego papieża.