Aktualności

Regulamin Cmentarza w Opolu / Sławicach

REGULAMIN PARAFIALNEGO CMENTARZA W OPOLU-SŁAWICACH

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

ZASADY OGÓLNE

 • Cmentarz jest własnością Parafii p.w. Św. Jana Nepomucena w Opolu ? Sławicach.
 • Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.
 • Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi oraz szacunku należnego zmarłym.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 • Osoby opiekujące się grobami zobowiązane są do utrzymania ich czystości.
 • Miejsce grobowe (kwatera) rezerwowane jest na okres 20 lat.
 • Opłaty cmentarne za miejsce grobowe oraz za postawienie pomnika winny być uiszczane u administratora cmentarza ? proboszcza parafii.
 • Opłaty za miejsce pod grób pobierane są na okres 20 lat. W przypadku woli przedłużenia okresu użytkowania grobu należy ponownie po tym czasie wnieść stosowne  opłaty związane z utrzymaniem cmentarza.
 • Ubezpieczenie grobów od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji oraz uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie  należy do dysponenta grobu.
 • Możliwa jest rezerwacja miejsc obok grobów bliskich zmarłych.
 • Na terenie cmentarza zakazuje się:
 • Zakłócania ciszy i porządku,
 • Spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • Dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia innych urządzeń infrastruktury cmentarza,
 • Zanieczyszczania terenu oraz składowania odpadów poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • Składowania w pojemnikach przeznaczonych do segregacji odpadów resztek ziemi i gruzu  pochodzących z kopania grobów oraz materiałów  i odpadów    po  robotach  kamieniarsko-budowlanych,
 • Pozostawiania na terenie cmentarza elementów  zdemontowanych  pomników, nagrobków i innych  materiałów związanych z rozbiórką lub budową grobu.

Tabela opłat cmentarnych za dzierżawę kwater

 

 

 

OKRES

   

 

 

5 lat

10 lat

15 lat

20 lat

 

pojedynczy

50 zł.

100 zł.

150 zł.

200 zł

 

podwójny

75 zł.

150 zł.

225 zł.

300 zł.

Typ grobu

głębinowy

50 zł.

100 zł.

150 zł.

200 zł.

 

urna

50 zł.

100 zł.

150 zł.

200 zł.

 

dziecięcy

zwolniony

zwolniony

zwolniony

zwolniony

Ofiara za postawienie nowego pomnika około 10% wartości