Aktualności

Koncert Urszuli na rzecz opolskiej katedry.

Urszula i jej akustyczne trio, a także Anna Maria Mbayo z repertuarem piosenek Czesława Niemena - to atrakcje koncertu charytatywnego na rzecz opolskiej katedry, który odbędzie się w niedzielę 27 października w auli Wydziału Teologicznego UO. Bilety-cegiełki na koncert kosztują 30, 40 i 60 zł. Od dziś można je kupić w trzech punktach: kancelarii parafii katedralnej, w furcie opolskiej Kurii Diecezjalnej oraz portierni Wydziału Teologicznego UO. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz renowacji opolskiej katedry. Telefon do kontaktu 664 477 422. Szczegółowe informacje http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/aktualnosci/658-urszula-wystapi-dla-opolskiej-katedry